Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 07:42 | 12/04/2022

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
4/11/2022 4/12/2022 4/13/2022 4/14/2022 4/15/2022 4/16/2022 4/17/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 09h30 - 13h00 Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa 11h30 - 12h30
          145.660           136.770
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             16.240  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              15.249
2 Hòa Thành            17.322 7%             10.276  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                9.649
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             11.939  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              11.210
4 Châu Thành            30.172 12%             17.900  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              16.807
5 Gò Dầu            11.488 5%               6.816  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                6.400
6 Bến Cầu            14.060 6%               8.342  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                7.832
7 Trảng Bàng            24.621 10%             14.607  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              13.715
8 Tân Châu            83.894 34%             49.772  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              46.734
9 Tân Biên            16.466 7%               9.769  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                9.173
10 Công ty          245.521 100%           145.660                     -                       -                       -                       -                       -             136.770
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(07:33 - 17/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

(09:20 - 13/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/6/2022

(15:08 - 01/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN 05/6/2022

(10:03 - 27/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/5/2022

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022