Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 08:00 | 27/04/2022

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
4/25/2022 4/26/2022 4/27/2022 4/28/2022 4/29/2022 4/30/2022 5/1/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa 10h30 - 12h30 09h30 - 13h00
          163.880           144.470
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              18.271             16.107
2 Hòa Thành            17.322 7%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              11.562             10.192
3 Dương Minh Châu            20.124 8%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              13.432             11.841
4 Châu Thành            30.172 12%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              20.139             17.754
5 Gò Dầu            11.488 5%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                7.668               6.760
6 Bến Cầu            14.060 6%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                9.385               8.273
7 Trảng Bàng            24.621 10%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              16.434             14.488
8 Tân Châu            83.894 34%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              55.997             49.365
9 Tân Biên            16.466 7%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa              10.991               9.689
10 Công ty          245.521 100%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa            163.880           144.470
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(07:33 - 17/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

(09:20 - 13/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/6/2022

(15:08 - 01/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN 05/6/2022

(10:03 - 27/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/5/2022

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022