Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 10:32 | 12/05/2022

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/5/2022 ĐẾN 15/5/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
5/9/2022 5/10/2022 5/11/2022 5/12/2022 5/13/2022 5/14/2022 5/15/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa Huy động tối đa 09h30 - 13h30
           140.890
1 Thành phố Tây Ninh             27.374 11%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa               15.708
2 Hòa Thành             17.322 7%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                 9.940
3 Dương Minh Châu             20.124 8%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa               11.548
4 Châu Thành             30.172 12%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa               17.314
5 Gò Dầu             11.488 5%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                 6.593
6 Bến Cầu             14.060 6%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                 8.068
7 Trảng Bàng             24.621 10%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa               14.129
8 Tân Châu             83.894 34%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa               48.142
9 Tân Biên             16.466 7%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa                 9.449
10 Công ty           245.521 100%  Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa   Huy động tối đa             140.890
                     
  Ghi chú: Công suất huy động phân bổ là công suất phát đầu cực Inverter          

TIN LIÊN QUAN

(07:33 - 17/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

(09:20 - 13/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/6/2022

(15:08 - 01/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN 05/6/2022

(10:03 - 27/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/5/2022

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022