Đấu thầu

Thông tin mời thầu

Đăng bởi PC Tây Ninh | 14:52 | 17/05/2022

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 11 công trình lưới điện năm 2022 đợt 2.

 THÔNG BÁO MỜI THẦU ĐẤU THẦU RỘNG RÃI

 

Nội dung thông báo:

- Tên Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH.

- Tên gói thầu:

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 11 công trình lưới điện năm 2022 đợt 2.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2022 đợt 2.

- Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

- Đảm bảo dự thầu: không có.

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 11/5/2022

- Thời gian đóng thầu: Lúc 9h30 ngày 02/6/2022

- Địa chỉ đăng tải thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi: Website Bộ KH&ĐT (http://muasamcong.mpi.gov.vn/) (phát hành miễn phí).

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo để các nhà thầu biết và tham dự.


TIN LIÊN QUAN

(14:52 - 17/05/2022)

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 11 công trình lưới điện năm 2022 đợt 2.

(14:52 - 17/05/2022)

Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 06 công trình lưới điện năm 2022 đợt 1

(07:42 - 12/04/2022)

TBMT Gói thầu Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD khác năm 2022

  Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu)...

(16:04 - 05/04/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm trụ điện và Đà cản phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:04 - 05/04/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(08:55 - 07/03/2022)

Xây lắp công trình sửa chữa lớn: “Sửa chữa lưới điện hạ áp Cây Trường - Bàu Đồn huyện Gò Dầu năm 2022”.

(08:55 - 07/03/2022)

Xây lắp công trình: "Sửa chữa lưới hạ áp đấu nối trụ 107 huyện Tân Châu".

(08:54 - 07/03/2022)

Xây lắp 03 công trình sửa chữa lớn: Sửa chữa lưới hạ áp trụ 57-3 Thành phố Tây Ninh; Sửa chữa lưới hạ áp trụ 60-4T huyện Hòa Thành; Sửa chữa thay xà nâng cao đường dây trung áp 3 pha từ trụ 40 đến trụ 107 huyện Trảng Bàng năm 2022.

(08:33 - 07/03/2022)

Sửa chữa lưới hạ áp trụ 1-1 huyện Tân Châu; Sửa chữa đường dây trung áp trụ 140-139 huyện Tân Biên; Sửa chữa lưới hạ áp trụ 128 đến 207 huyện Hòa Thành; Sửa chữa đường dây trung áp, thay trụ, lắp nắp chụp từ trụ 235 đến trụ 342 huyện Bến Cầu năm 2022

(16:41 - 21/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua trang thiết bị CNTT phục vụ công tác KD&DVKH

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...