Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PC Tây Ninh | 09:12 | 15/06/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2022:

             Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

             Công suất cực đại tháng 5: 792,2MW, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

  Điện thương phẩm tháng 5: 458,3 triệu kWh, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Lũy kế năm là 2.270,8 triệu kWh, tăng 8,02% so với cùng kỳ, đạt 40,9% so với kế hoạch. Lũy kế năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 8 trong 21 tỉnh thành phía Nam.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 5 là 19,44 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,05 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,11 lần.

Tiết kiệm điện tháng 5:  9,75 triệu kWh đạt 2,13% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế thực hiện: 48,2 triệu kWh đạt 2,12% sản lượng điện thương phẩm, thấp hơn 0,02%.

Phát triển khách hàng: Tính đến 31/05/2022, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,97%.

             Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái: -Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.261 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp. Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 32 triệu kWh, với giá trị 65,86 tỷ đồng. Lũy kế năm là 162,6 triệu kWh, với giá trị là 335,55 tỷ đồng.

             Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh triển khai 22 công trình sửa chữa lớn với giá trị 45,9 tỷ đồng, tiến độ các công trình cụ thể như sau: 16 công trình SCL lưới điện 22kV: đang thi công; 04 công trình SCL 110kV: 01 công trình đã thẩm tra quyết toán, 01 công trình đang hoàn công, 01 công trình đang thi công, 01 công trình chuẩn bị thủ tục khởi công; 01 công trình công xa: Đang lập các thủ tục đấu thầu sửa chữa; 01 công trình sửa chữa MBA: Chưa triển khai.

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp:

Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty đang triển khai các công trình như sau: 03 công trình lưới điện 110kV: Đang thực hiện lựa chọn đơn vị xây lắp 02 công trình, đang thiết kế 01 công trình; 17 công trình lưới điện thuộc kế hoạch năm 2022: đang thi công; 01 công trình mạch 2 tuyến 475TB, 01 công trình lưới điện 22kV ứng vốn khách hàng: Đang trình Tổng công ty phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 02 công trình kiến trúc: NLV Hòa Thành, Châu Thành đang thi công.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

           Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng, dự kiến công suất cực đại tháng là 840MW.  

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705                               Fax: 0276.2220222

Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Website: www.pctayninh.evnspc.vn                 Email: tayninhpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:00 - 12/10/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(09:12 - 15/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

(08:19 - 17/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

(09:05 - 13/12/2021)

Công ty Điện lực Tây Ninh không hợp tác với ví điện tử ECOBE để thu tiền điện và các trường hợp mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng ngành điện để lừa đảo tiền khách hàng

THÔNG BÁO Về việc Công ty Điện lực Tây Ninh không hợp tác...

(08:49 - 17/09/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

(06:49 - 30/08/2021)

Thông cáo báo chí, EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 ...

(08:07 - 16/08/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 08 năm 2021

(07:29 - 02/08/2021)

EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

     TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM...

(07:21 - 02/08/2021)

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

(20:58 - 26/07/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021 ...