Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PC Tây Ninh | 07:51 | 19/09/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2022:

Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Công suất cực đại tháng 8: 801,72MW (đã tính công suất ĐMTMN), tăng 43,71% so với cùng kỳ năm.

 Điện thương phẩm tháng 8: 465,85 triệu kWh, tăng 45,44% so với cùng kỳ. Lũy kế năm là 3.686,60 triệu kWh, tăng 10,72% so với cùng kỳ, đạt 66,43% so với kế hoạch. Lũy kế năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 04 trong 21 tỉnh thành phía Nam.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 8 là 26,07 phút; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,13 lần; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,15 lần.

Tiết kiệm điện tháng 8:  9,97 triệu kWh đạt 2,14% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế thực hiện: 98,5 triệu kWh đạt 2,13% sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 0,03% so với kế hoạch.

Phát triển khách hàng: Tính đến 31/8/2022, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,97%.

Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái: Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.261 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp. Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 30,04 triệu kWh, với giá trị 61,78 tỷ đồng. Lũy kế năm là 257,28 triệu kWh, với giá trị là 478,07 tỷ đồng.

Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh triển khai 22 công trình sửa chữa lớn với giá trị 45,9 tỷ đồng, tiến độ các công trình cụ thể như sau: Lưới điện 110kV: thi công hoàn tất 03/4 công trình. 01 công trình tạm ngưng; Lưới điện 22kV: hoàn thành 08 công trình; 08 công trình đang thi công; 01 công trình công xa: Đã hoàn tất; 01 công trình sửa chữa MBA: tạm ngưng.

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp:

Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty đang triển khai các công trình như sau: 03 công trình lưới điện 110kV: Đang triển khai; 17 công trình lưới điện thuộc kế hoạch năm 2022: đã thi công hoàn tất; 01 công trình bổ sung năm 2022: Đang thực hiện thủ tục đầu tư; 02 công trình kiến trúc: NLV Hòa Thành, Châu Thành đang thi công.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022

Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng, dự kiến công suất cực đại tháng là 805 MW.  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705                              Fax: 0276.2220222

Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Website: www.pctayninh.evnspc.vn                Email: tayninhpc@evnspc.vn

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(07:42 - 23/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(19:07 - 21/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(13:32 - 15/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(07:51 - 19/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(08:31 - 18/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

(13:34 - 18/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

(16:15 - 01/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

(07:53 - 17/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

(16:27 - 12/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021