Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PC Tây Ninh | 14:00 | 12/10/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2022:

            Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

            Công suất cực đại tháng 9: 762,14MW (đã tính công suất ĐMTMN), tăng 16,54% so với cùng kỳ năm.

Điện thương phẩm tháng 9: 463,31 triệu kWh, tăng 45,69% so với cùng kỳ. Lũy kế năm là 4.149,91 triệu kWh, tăng 13,77% so với cùng kỳ và đạt 74,77% so với kế hoạch. Lũy kế năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 04 trong 21 tỉnh thành phía Nam.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 9 là 20,95 phút; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,13 lần; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,23 lần.

Tiết kiệm điện tháng 9:  9,91 triệu kWh đạt 2,14% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế thực hiện: 88,4 triệu kWh đạt 2,13% sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 0,03% so với kế hoạch.

Phát triển khách hàng: Tính đến 30/9/2022, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,97%.

            Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái: -Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.261 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp. Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 28,9 triệu kWh, với giá trị 59,45 tỷ đồng. Lũy kế năm là 286,17 triệu kWh, với giá trị là 540,98 tỷ đồng.

            Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh triển khai 21 công trình sửa chữa lớn với giá trị 42 tỷ đồng, tiến độ các công trình cụ thể như sau: 04 công trình lưới điện 110kV: 01 công trình đã hoàn tất thẩm tra quyết toán; 02 công trình đang quyết toán; 01 công trình tạm ngưng; 16 công trình lưới điện 22kV: đã thi công hoàn tất 15 công trình, trong đó hoàn tất thẩm tra quyết toán 05 công trình; 01/01 công trình sửa chữa máy biến áp: đang triển khai; 01/01 công trình sửa chữa công xa: đã hoàn tất thẩm tra quyết toán.

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp:

Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty đang triển khai các công trình như sau: 03 công trình lưới điện 110kV: đã khởi công 02 công trình, đang đấu thầu xây lắp 01 công trình; 19 công trình lưới điện 22kV: Đã thi công hoàn tất 17 công trình, đang kiểm tra hiệu chỉnh các khiếm khuyết. Đang thi công 01 công trình, đang lựa chọn nhà thầu xây lắp 01 công trình.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022

           Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng, dự kiến phụ tải lớn nhất trong tháng là 710MW.  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705                              Fax: 0276.2220222

Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Website: www.pctayninh.evnspc.vn                Email: tayninhpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:00 - 12/10/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(09:12 - 15/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

(08:19 - 17/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

(09:05 - 13/12/2021)

Công ty Điện lực Tây Ninh không hợp tác với ví điện tử ECOBE để thu tiền điện và các trường hợp mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng ngành điện để lừa đảo tiền khách hàng

THÔNG BÁO Về việc Công ty Điện lực Tây Ninh không hợp tác...

(08:49 - 17/09/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

(06:49 - 30/08/2021)

Thông cáo báo chí, EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 ...

(08:07 - 16/08/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 08 năm 2021

(07:29 - 02/08/2021)

EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

     TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM...

(07:21 - 02/08/2021)

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

(20:58 - 26/07/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021 ...