Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PC Tây Ninh | 13:32 | 15/11/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2022:

            Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

            Công suất cực đại tháng 10: 721,8MW (đã tính công suất ĐMTMN), tăng 7,32% so với cùng kỳ năm.

 Điện thương phẩm tháng 10: 431,88 triệu kWh, tăng 10,56% so với cùng kỳ. Lũy kế năm là 4.581,79 triệu kWh, đạt 82,55% so với kế hoạch, tăng 13,46% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 05 trong 21 tỉnh thành phía Nam.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 10 là 26,88 phút; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,14 lần; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,22 lần.

Tiết kiệm điện tháng 10:  9,37 triệu kWh đạt 2,17% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế thực hiện: 97,79 triệu kWh đạt 2,13% sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 0,03% so với kế hoạch.

Phát triển khách hàng: Tính đến 31/10/2022, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,975%.

           Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái:   Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.261 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp. Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 28,5 triệu kWh, với giá trị 58,74 tỷ đồng. Lũy kế năm là 314,7 triệu kWh, với giá trị là 597,51 tỷ đồng.

           Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh triển khai 21 công trình sửa chữa lớn với giá trị 42 tỷ đồng, tiến độ các công trình cụ thể như sau: 03 công trình lưới điện 110kV: đã thực hiện hoàn tất; 16 công trình lưới điện 22kV: đã thực hiện hoàn tất; 01/01 công trình sửa chữa máy biến áp: đang triển khai; 01/01 công trình sửa chữa công xa: đã thực hiện hoàn tất.

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp:

Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty đang triển khai các công trình như sau: 03 công trình lưới điện 110kV: đã khởi công 02 công trình, đang đấu thầu xây lắp 01 công trình; 19 công trình lưới điện 22kV: Đã thi công hoàn tất 18 công trình, đang lựa chọn nhà thầu xây lắp 01 công trình.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022

           Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng, dự kiến phụ tải lớn nhất trong tháng là 710MW.  

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705                              Fax: 0276.2220222

Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Website: www.pctayninh.evnspc.vn                Email: tayninhpc@evnspc.vn

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:14 - 18/09/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2023

(10:20 - 16/06/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2023

(07:42 - 23/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(19:07 - 21/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(13:32 - 15/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(07:51 - 19/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(08:31 - 18/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

(13:34 - 18/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

(16:15 - 01/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

(07:53 - 17/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021