Đấu thầu

Thông tin mời thầu

Đăng bởi PC Tây Ninh | 13:34 | 18/11/2022

: Xây lắp công trình: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp để chống quá tải và giảm tổn thất khu vực thị xã Trảng Bàng năm 2023.

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Nội dung thông báo:

- Tên Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH.

- Tên gói thầu:

Gói thầu: Xây lắp công trình: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp để chống quá tải và giảm tổn thất khu vực thị xã Trảng Bàng năm 2023.

- Tên dự án: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp để chống quá tải và giảm tổn thất khu vực thị xã Trảng Bàng năm 2023.

- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản và tín dụng thương mại.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

- Đảm bảo dự thầu: 90.000.000 triệu đồng

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 16/11/2022

- Thời gian đóng thầu: Lúc 9h30 ngày 07/12/2022

- Địa chỉ đăng tải thông báo và phát hành HSMT: Website Bộ KH&ĐT (http://muasamcong.mpi.gov.vn/) (phát hành miễn phí).

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo để các nhà thầu biết và tham dự.


TIN LIÊN QUAN

(09:34 - 10/03/2023)

Xây lắp công trình: Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện bên trái đường ĐT 787B (từ trụ 23 đến trụ 244 tuyến 473TB) khu vực thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

(15:59 - 05/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

(13:25 - 15/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: XDM đường dây trung hạ áp, TBA để chống quá tải và giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Châu Thành năm 2023.

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung áp 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 106 tuyến 473TB

(13:34 - 18/11/2022)

: Xây lắp công trình: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp để chống quá tải và giảm tổn thất khu vực thị xã Trảng Bàng năm 2023.

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: XDM NRTA, TBA, NRHA và nâng cấp lưới điện hạ áp lên 1 pha 3 dây, 3 pha khu vực huyện Tân Biên để chống quá tải và giảm tổn thất năm 2023.

(06:46 - 18/11/2022)

Xây dựng mới các nhánh rẽ trung hạ áp, TBA để chống quá tải và giảm tổn thất điện năng khu vực các xã Bàu Năng, Phan, thị trấn Dương Minh Châu, Lộc Ninh, Bến Củi, Truông Mít, Cầu Khởi huyện Dương Minh Châu năm 2023.

(16:22 - 17/11/2022)

Xây lắp công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các xã Suối Đá, Phước Ninh, Phước Minh, Chà Là huyện Dương Minh Châu năm 2023.

(17:02 - 04/08/2022)

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán 02 công trình: Nhà làm việc Điện lực Hòa Thành; Nhà làm việc Điện lực Châu Thành.