Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PC Tây Ninh | 07:42 | 23/02/2023

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2023:

            Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

            Công suất cực đại tháng 01: 746,55 MW (đã tính công suất ĐMTMN), giảm 5,94% so với cùng kỳ.

  Điện thương phẩm tháng 01: 746,55 MW (đã tính công suất ĐMTMN), giảm 5,94% so với cùng kỳ.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 01 là 14,2 phút; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,18 lần; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,09 lần.

Tiết kiệm điện tháng 01:  9,48 triệu kWh đạt 2,4% sản lượng điện thương phẩm.

Phát triển khách hàng: Tính đến 31/01/2023, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,98%.

            Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái: -Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.260 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,4 MWp. Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 25 triệu kWh. Với giá trị là 56,06 tỷ đồng.

            Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2023, Công ty Điện lực Tây Ninh dự kiến triển khai 19 công trình sửa chữa lớn với giá trị kế hoạch vốn là 37,5 tỷ đồng.

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp:

Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty đang triển khai các công trình như sau: Công trình lưới điện 110kV: Đã đóng điện 01 công trình, đang thi công 02 công trình; Công trình lưới điện trung hạ áp: đang thi công 06 công trình.

 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023

           Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng, dự kiến phụ tải lớn nhất trong tháng là 760MW.  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705                              Fax: 0276.2220222

Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Website: www.pctayninh.evnspc.vn                Email: tayninhpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:42 - 23/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(19:07 - 21/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(13:32 - 15/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(07:51 - 19/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(08:31 - 18/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

(13:34 - 18/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

(16:15 - 01/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

(07:53 - 17/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

(16:27 - 12/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021