THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ điện

tại các Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã trực thuộc Bưu điện tỉnh Tây Ninh

Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng tiếp cận các dịch vụ điện; Công ty Điện lực Tây Ninh đã ký kết thỏa thuận  hợp tác với Bưu điện tỉnh Tây Ninh trong việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ điện.

 

Kể từ ngày 14/6/2019 Quý khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ điện như: Đề nghị cấp điện mới, di dời công tơ điện, thay đổi mục đích sử dụng điện, thay đổi thông tin hợp đồng mua bán điện, đề nghị kiểm tra công tơ… Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại các Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã trực thuộc Bưu điện tỉnh Tây Ninh để gửi yêu cầu.

 

Danh sách các Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ điện như sau:

TT

Tên

Bưu cục cấp

Địa chỉ

Số điện thoại

I.

Thành phố Tây Ninh:

 

 

 

1

Bưu điện Trung tâm TP

1

Số 186 đường 30/4, Phường 3

02763.822.671

2

Bưu cục Hiệp Ninh

3

Số 799 đường CMT8, P Hiệp Ninh

02763.821.551

3

Bưu cục Ninh Sơn

3

Ấp Ninh Thọ, P Ninh Sơn

02763.821.553

4

Bưu cục Phường 1

3

Số 002 đường Tua 2, Phường 1

02763.827.991

5

Bưu cục Cửa số 2

3

Ấp Ninh Phước, P Ninh Thạnh

02763.841.234

6

Bưu cục Hành Chính Công

3

Số 83 Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3

02763.535.055

7

Bưu cục Khách hàng lớn

3

Số 186 đường 30/4 , Phường 3

02763.822.555

8

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thạnh

VHX

KP Ninh Hòa, P Ninh Thạnh

02763.620.111

9

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tân 1

VHX

Ấp Ninh Trung, xã Thạnh Tân

02763.839.131

10

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

VHX

Ấp Kinh Tế, xã Bình Minh

0377.962.713

11

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

VHX

Xã Tân Bình

0911.173.767

II.

Huyện Dương M Châu:

 

 

 

1

Bưu điện H.Dương M Châu

2

Số 383 Khu phố 1 TT DMC

02763.877.234

2

Bưu cục Bàu Năng

3

Ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng

02763.777.234

3

Bưu điện văn hóa xã Phan

VHX

Ấp Phước Tân 1, xã Phan

02763.877.111

4

Bưu điện văn hóa xã Chà Là

VHX

Ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là

02763.773.333

5

Bưu điện văn hóa xã Cầu Khởi

VHX

Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

02763.773.815

6

Bưu điện văn hóa xã Lộc Ninh

VHX

Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

02763.774.424

7

Bưu điện văn hóa xã Truông Mít

VHX

Ấp Thuận An, xã Truông Mít

02763.771.124

8

Bưu điện văn hóa xã Phước Ninh

VHX

Ấp Phước Tân, xã Phước Ninh

02763.877.222

9

Bưu điện văn hóa xã Phước Minh

VHX

Ấp B1, xã Phước Minh

02763.775.480

10

Bưu điện văn hóa xã Bến Củi

VHX

Xã Bến Củi

0353.870.845

III.

Huyện Tân Châu:

 

 

 

1

Bưu điện huyện Tân Châu

2

Khu phố 1 Thị Trấn Tân Châu

02763.730.700

2

Bưu cục Tân Đông

3

Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông

02763.751.274

3

Bưu điện văn hóa xã Suối Dây

VHX

Ấp 3, xã Suối Dây

02763.752.333

4

Bưu điện văn hóa xã Suối Ngô

VHX

Ấp 2, xã Suối Ngô

02763.750.424

5

Bưu điện văn hóa xã Tân Hội

VHX

Ấp Hội Phú, xã Tân Hội

02763.755.234

6

Bưu điện văn hóa xã Tân Hà

VHX

Ấp Tân Dũng, xã Tân Hà

02763.738.222

7

Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng 1

VHX

Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

02763.753.025

8

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

VHX

Ấp Tân Trung, xã Tân Thành

02763.754.524

9

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

VHX

Xã Tân Hòa

0388.099.604

IV.

Huyện Tân Biên:

 

 

 

1

Bưu điện huyện Tân Biên

2

Khu phố 2 thị trấn Tân Biên

02763.874.222

2

Bưu cục Tân Lập

3

Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

02763.742.300

3

Bưu cục Mỏ Công

3

Ấp 1, xã Mỏ Công

02763.870.868

4

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Bình 1

VHX

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

02763.740.234

5

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

VHX

Ấp Tân Phong, xã Tân Bình

02763.872.999

6

Bưu điện văn hóa xã Tân Phong

VHX

Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

02763.744.666

7

Bưu điện văn hóa xã Trà Vong

VHX

Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

02763.873.555

8

Bưu điện văn hóa xã Hòa Hiệp

VHX

Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp

02763.871.999

9

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Tây

VHX

Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

02763.741.111

10

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Bắc

VHX

Xã Thạnh Bắc

0916.857.089

V.

Huyện Châu Thành:

 

 

 

1

Bưu điện huyện Châu Thành

2

Tổ 1 Khu phố 1 TT Châu Thành

02763.878.289

2

Bưu cục Thái Bình

3

Tổ 1 Bình Phong, xã Thái Bình

02763.712.949

3

Bưu cục Thành Long

3

Tổ 1 Thành Trung, xã Thành Long

02763.710.800

4

Bưu điện văn hóa xã Phước Vinh 1

VHX

Tổ 1 Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

02763.786.544

5

Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh

VHX

Tổ 2 Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

02763.781.555

6

Bưu điện văn hóa xã An Cơ

VHX

Tổ 6 Ấp Vịnh, xã An Cơ

02763.782.644

7

Bưu điện văn hóa xã Biên Giới

VHX

Xã Biên Giới

0906.495.639

8

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thạnh

VHX

Xã Hòa Thạnh

0948.169.413

9

Bưu điện văn hóa xã Hòa Hội

VHX

Xã Hòa Hội

0869.997.317

10

Bưu điện văn hóa xã Hảo Đước

VHX

Xã Hảo Đước

0855.654.071

11

Bưu điện văn hóa xã Ninh Điền

VHX

Xã Ninh Điền

0874.726.182

VI.

Huyện Hòa Thành:

 

 

 

1

Bưu điện huyện Hòa Thành

2

Khu phố 4 thị trấn Hòa Thành

02763.830.666

2

Bưu cục Mít Một

3

Ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân

02763.838.996

3

Bưu điện văn hóa xã Long Thành Bắc

VHX

Ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc

0329.188.796

4

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Tân

VHX

Ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân

0399.252.808

5

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Tân 1

VHX

Ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân

0908.983.026

6

Bưu điện văn hóa xã Long Thành Nam

VHX

Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

0948.504.156

7

Bưu điện văn hóa xã Trường Tây

VHX

Ấp Long Hải, xã Trường Tây

0909.118.486

8

Bưu điện văn hóa xã Trường Đông 1

VHX

Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông

0358.678.609

9

Bưu điện văn hóa xã Long Thành Nam 1

VHX

Xã Long Thành Nam

0942.664.367

VII.

Huyện Bến Cầu:

 

 

 

1

Bưu điện huyện Bến Cầu

2

Số 429 KP2 thị trấn Bến Cầu

02763.876.452

2

Bưu cục Long Thuận

3

Số 579 Long Hòa, xã Long Thuận

02763.876.574

3

Bưu điện văn hóa xã Long Chữ

VHX

Số 150 Ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ

02763.760.555

4

Bưu điện văn hóa xã Lợi Thuận

VHX

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

02763.765.333

5

Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh

VHX

Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh

02763.580.366

6

Bưu điện văn hóa xã An Thạnh

VHX

Xã An Thạnh

0947.832.042

7

Bưu điện văn hóa xã Phước Lưu

VHX

Xã Phước Lưu

0936.228.465

8

Bưu điện văn hóa xã Long Phước

VHX

Xã Long Phước

0974.736.152

VIII.

Huyện Gò Dầu:

 

 

 

1

Bưu điện huyện Gò Dầu

2

Số 2/48 Thanh Hà TT Gò Dầu

02763.854.175

2

Bưu điện văn hóa xã Thanh Phước 1

VHX

Ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước

02763.854.504

3

Bưu điện văn hóa xã Phước Đông 1

VHX

Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông

02763.533.112

4

Bưu điện văn hóa xã Bàu Đồn 1

VHX

Số 286 Ấp 4, xã Bàu Đồn 1

02763.857.914

5

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Thạnh 1

VHX

Số 117 Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

02763.853.392

6

Bưu điện văn hóa xã Phước Thạnh

VHX

Xã Phước Thạnh

0368.706279

7

Bưu điện văn hóa xã Phước Đông

VHX

Xã Phước Đông

0975.392.556

8

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Đức

VHX

Xã Thạnh Đức

0372.450.592

IX.

Huyện Trảng Bàng:

 

 

 

1

Bưu điện huyện Trảng Bàng

2

Số 146 Q.Lộ 22 TT Trảng Bàng

02763.883.666

2

Bưu cục Khu Công Nghiệp

3

Ấp An Bình, xã An Tịnh

02763.896.779

3

Bưu cục Linh Trung III

3

Ấp Suối Sâu, xã Linh Trung 3

02763.897.996

4

Bưu điện văn hóa xã Đôn Thuận

VHX

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

02763.889.400

5

Bưu điện văn hóa xã An Hòa

VHX

Ấp An Quới, xã An Hòa

02763.883.333

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH