THÔNG BÁO
Về việc thay đổi hình thức thu tiền điện của khách hàng trên
địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/6/2020


- Căn cứ văn bản số 2627/UBND-KTTC ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chủ trương không thu tiền điện tại nhà;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đấn năm 2021;
- Căn cứ văn bản số 731/UBND-KTTC ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt,
Nhằm từng bước thay đổi hình thức thanh toán tiền điện, giảm tiền mặt trong lưu thông, tăng cường thanh toán bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; Khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện bằng các hình thức thanh toán điện tử như: Trích nợ tự động, SMS và Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thanh toán trực tuyến trên website các Ngân hàng và Tổ chức Thanh toán Trung gian…, Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo về việc thay đổi hình thức thu tiền điện từ ngày 01/6/2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

     1. Triển khai ngừng thu tiền điện tại nhà khách hàng từ ngày 01/6/2020 tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, chia ra 3 giai đoạn, cụ thể như sau:

     - Giai đoạn 1:  100% khách hàng khu vực đô thị được thực hiện trong quý II/2020 (truyền thông trong tháng 5/2020, triển khai chính thức trong tháng 6/2020).

     - Giai đoạn 2: 50% khách hàng khu vực nông thôn được thực hiện trong quý III/2020 (truyền thông trong tháng 6/2020, triển khai chính thức trong tháng 7, 8, 9/2020).

     - Giai đoạn 3: 50% khách hàng khu vực nông thôn còn lại được thực hiện trong quý IV/2020 (truyền thông trong tháng 9/2020, triển khai chính thức trong tháng 10, 11/2020).
(Chi tiết thời gian triển khai từng khu vực cụ thể xem tại đây)

      2. Quý khách hàng có thể lựa chọn thanh toán tiền điện bằng tiền mặt tại các điểm thu hộ tiền điện của Công ty Điện lực Tây Ninh hoặc thanh toán tiền điện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như: Trích nợ tự động từ tài khoản ngân hàng (Ủy quyền cho ngân hàng thanh toán hộ tiền điện); Thanh toán qua ATM, SMS và Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thanh toán trực tuyến trên website các Ngân hàng và Tổ chức Thanh toán Trung gian.

Hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt xem tại đây.  

      3. Việc thông báo chỉ số điện năng tiêu thụ, số tiền phải thanh toán hàng tháng sẽ được gửi đến Quý khách hàng thông qua hình thức tin nhắn căn cứ trên số điện thoại Quý khách hàng đã cung cấp. Trường hợp Quý khách hàng có thay đổi số điện thoại đang sử dụng, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam số 19001006, 19009000 hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Giao dịch khách hàng của các Điện lực huyện, thị xã, thành phố để được cập nhật lại. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể truy cập vào địa chỉ “Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN SPC” trên ứng dụng Zalo để tra cứu tiền điện hàng tháng và các thông tin cần thiết khác.

     4. Chi tiết về hệ thống điểm thu, tài khoản ngân hàng của các Điện lực huyện, thị xã, thành phố Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây.

            - Danh sách các điểm thu TP Tây Ninh (Theo file đính kèm)

            - Danh sách các điểm thu huyện Gò Dầu (Theo file đính kèm)

            - Danh sách các điểm thu Thị xã Trảng Bàng (Theo file đính kèm)

            - Danh sách các điểm thu huyện Tân Châu (Theo file đính kèm)

            - Danh sách các điểm thu huyện Châu Thành (Theo file đính kèm)

            -Danh sách các điểm thu huyện DMC (Theo file đính kèm)

            -Danh sách các điểm thu huyện Tân Biên (Theo file đính kèm)

            -Danh sách các điểm thu Thị xã Hòa Thanh (Theo file đính kèm)

            -Danh sách các điểm thu huyện Bến Cầu (Theo file đính kèm)
Công ty Điện lực Tây Ninh rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng thuận của Quý khách hàng. Trường hợp Quý khách hàng cần giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam số 19001006, 19009000 để được phục vụ kịp thời.
Trân trọng.

 CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH