Ca khúc tiết kiệm điện

 

1. Tiết kiệm dùm em đi anh - Sáng tác : Nguyễn Cường

 

2. Nguồn sáng - Sáng tác : Huy Thục - thơ Tạ Hữu Hiền

 

3. Bài học đầu tiên - Sáng tác : Lưu Hà An

 

4. Chắt chiu - Sáng tác : Lê Minh Sơn

 

5. Hãy gìn giữ năng lượng - Sáng tác : Đức Thịnh

 

6. Vì sự sống con người

 

7. Nơi ấy một ngày - Sáng tác : Đỗ Bảo

 

8. Vui việc lớn - Sáng tác : An Thuyên

 

9. Nơi ấy một ngày - Sáng tác : Đỗ Bảo

10 câu chuyện truyền thanh tiết kiệm điện

 

1. Bức thư tình

 

2. Bừng sáng nơi đảo xa

 

3. Món quà bất ngờ

 

4. Tính già hóa non

 

5. Xài điện không thể chủ quan

 

6. Ích nước lợi nhà

 

7. Đi một ngày đàng học một sàng tiết kiệm

 

8. Điện cơ quan cũng phải tiết kiệm

 

9. Ấm áp tình người

 

10. Muốn lãi phải dùng đèn tiết kiệm điện

 

10 câu chuyện truyền thanh

 

1. An tâm

 

2. An toàn là trên hết

 

3. Bài học nhớ đời

 

4. Chuyện không ngờ

 

5. Chuyện về chiếc máy tiết kiệm điện

 

6. Không thể đùa với điện

 

7. Muốn nuôi tôm có lãi, phải tiết kiệm điện

 

8. Người dân miền Tây hưởng ứng phong trào TKĐ

 

9. Nghi ngờ

 

10. Những cái bẫy chết người