Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị kết nối Scada, tủ AC, DC cho nhu cầu sửa chữa lớn

- Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm Router 3G/4G kết nối Scada
- Thông báo mời thầu gói thầu:Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu ĐTXD đợt 2 năm 2021
- Thông báo mời thầu gói thầu:Máy biến áp dự phòng năm 2021
- Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại cho các công trình tách hộ câu phụ năm 2021
- Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trụ điện BTLT, đà cản cho công trình tách hộ câu phụ năm 2021

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu - Gói thầu: Cung cấp thiết bị kết nối Scada, tủ AC, DC cho nhu cầu sửa chữa lớn thuộc dự án: Cung cấp thiết bị kết nối Scada, tủ AC, DC cho nhu cầu sửa chữa lớn theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng sử dụng nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2021.

Bên mời thầu kính mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu và tải thông tin chi tiết tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) với số TBMT: 20210855115-00.

Thời gian phát hành E-Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 23/08/2021 đến trước 10h00 ngày 07/09/2021.

E-Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) trước 10 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 07/09/2021 (gọi là thời điểm đóng thầu).

E-HSDT có hiệu lực trong thời gian ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 95 ngày.    

E-HSDT sẽ được giải mã mở công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) vào lúc 10 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 07/09/2021.

Trân trọng kính mời./.

In      Trở về Công ty Điện lực Tây Ninh
Đầu trang