Công ty Điện lực Tây Ninh

Số 607 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT:(066) 3611705 - Fax:(066) 2220222Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (các thông tin đánh dấu * là bắt buộc)