DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

LỊCH NGỪNG GIẢM
CUNG CẤP ĐIỆN

Đăng ký mua điện theo nhu cầu sử dụng.

THÔNG TIN
GIÁ BÁN ĐIỆN

Thông tin giá bán điện ứng với từng ngành và nhóm dịch vụ.

DỊCH VỤ ĐIỆN
TRỰC TUYẾN

Cung cấp các dịch vụ trực tuyến đáp ứng yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.

THANH TOÁN
TRỰC TUYẾN

Thanh toán tiền điện thông qua các cổng trực tuyến.

KẾ HOẠCH
ĐẤU THẦU

Cập nhật thông tin các gói thầu đang thực hiện.

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

Cung cấp thông tin cần thiết, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tin mới new

(16:40 - 25/09/2023)

Kế Hoạch Vận Hành Tháng 10

(07:04 - 25/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023

(07:04 - 25/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023

(14:49 - 13/09/2023)

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN 37 (11/09 - 17/09) NĂM 2023

(14:48 - 13/09/2023)

DANH MỤC KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN 37 (11/09 - 17/09) NĂM 2023

(08:02 - 28/08/2023)

Danh mục kế hoạch thao tác , vận hành hệ thống điện tháng 9 năm 2023

Danh mục kế hoạch thao tác , vận hành hệ thống điện tháng 9 năm 2023

(08:00 - 28/08/2023)

Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điện tháng 9 năm 2023

Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điện tháng 9 năm 2023

(15:05 - 25/08/2023)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp năm 2023

(10:11 - 31/10/2022)

Danh sách điểm thu tiền điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Cập nhật 06/09/2023)

(08:18 - 18/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

(08:18 - 18/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

(10:54 - 12/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 11/09/2023 đến ngày 17/09/2023

(10:54 - 12/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 11/09/2023 đến ngày 17/09/2023

(07:43 - 05/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023

(07:43 - 05/09/2023)

Bảng phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023

Liên hệ

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống

đăng ký nhận tin

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống