Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 607 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: (0276) 3611 705

Fax: (0276) 2220 222

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống