Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC BẾN CẦU

Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3761 708

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BẾN CẦU

Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3761 708

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 117, đường Tua Hai Đồng Khởi, Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3878 379

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 117, đường Tua Hai Đồng Khởi, Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3878 379

ĐIỆN LỰC DƯƠNG MINH CHÂU

Địa chỉ: Số 323, đường 781, Ấp Tân Định, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3722 703

Xem thêm

ĐIỆN LỰC DƯƠNG MINH CHÂU

Địa chỉ: Số 323, đường 781, Ấp Tân Định, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3722 703

ĐIỆN LỰC GÒ DẦU

Địa chỉ: Số 11, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3522 703

Xem thêm

ĐIỆN LỰC GÒ DẦU

Địa chỉ: Số 11, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3522 703

ĐIỆN LỰC HOÀ THÀNH

Địa chỉ: Số 3, Hẻm 18, đường Ngô Quyền, Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3648 738

Xem thêm

ĐIỆN LỰC HOÀ THÀNH

Địa chỉ: Số 3, Hẻm 18, đường Ngô Quyền, Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3648 738

ĐIỆN LỰC TÂN BIÊN

Địa chỉ: Số 117, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3614 705

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN BIÊN

Địa chỉ: Số 117, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3614 705

ĐIỆN LỰC TÂN CHÂU

Địa chỉ: Số 151, đường Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3878 379

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN CHÂU

Địa chỉ: Số 151, đường Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3878 379

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ TÂY NINH

Địa chỉ: Số 508, đường CMT8, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

(0911) 748 952

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ TÂY NINH

Địa chỉ: Số 508, đường CMT8, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

(0911) 748 952

ĐIỆN LỰC TRẢNG BÀNG

Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng, KP. An Bình, Phường An Tịnh, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3899 720

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TRẢNG BÀNG

Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng, KP. An Bình, Phường An Tịnh, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

(0276) 3899 720