Đấu thầu

Thông tin mời thầu

Tin mới new

(15:59 - 05/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

(13:25 - 15/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: XDM đường dây trung hạ áp, TBA để chống quá tải và giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Châu Thành năm 2023.

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung áp 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 106 tuyến 473TB

(13:34 - 18/11/2022)

: Xây lắp công trình: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp để chống quá tải và giảm tổn thất khu vực thị xã Trảng Bàng năm 2023.

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: XDM NRTA, TBA, NRHA và nâng cấp lưới điện hạ áp lên 1 pha 3 dây, 3 pha khu vực huyện Tân Biên để chống quá tải và giảm tổn thất năm 2023.

(06:46 - 18/11/2022)

Xây dựng mới các nhánh rẽ trung hạ áp, TBA để chống quá tải và giảm tổn thất điện năng khu vực các xã Bàu Năng, Phan, thị trấn Dương Minh Châu, Lộc Ninh, Bến Củi, Truông Mít, Cầu Khởi huyện Dương Minh Châu năm 2023.

(16:22 - 17/11/2022)

Xây lắp công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các xã Suối Đá, Phước Ninh, Phước Minh, Chà Là huyện Dương Minh Châu năm 2023.