Đấu thầu

Thông tin mời thầu


Tin mới new

(16:41 - 21/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua trang thiết bị CNTT phục vụ công tác KD&DVKH

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(08:09 - 16/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng phục vụ công tác điều hành

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:40 - 02/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư, phụ kiên đấu nối cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:40 - 02/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm các loại Bulon, Thùng cầu dao, Sắt hình gia công và một số phụ kiên đấu nối cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:40 - 02/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện và cáp thép các loại cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2022 (Công trình thuộc các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành, DMC và Bến Cầu)

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:40 - 02/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện và cáp thép các loại cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2022 (Công trình thuộc các huyện Tân Châu, Tân Biên, Hòa Thành và TP Tây Ninh)

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(09:39 - 28/11/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2022 các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(09:39 - 28/11/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2022 các huyện Hòa Thành, Tân Biên và Thị xã Trảng Bàng

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(10:07 - 23/11/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công, kẹp đỡ kẹp ngừng và một số phụ kiện lưới điện phục vụ SXKD khác đợt 1 năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(10:07 - 23/11/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm các loại giáp níu, giáp buộc và MCCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD khác đợt 1 năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(10:06 - 23/11/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD khác đợt 1 năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:09 - 13/06/2018)

Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Địa chỉ: 607 Đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, TP Tây...

(15:05 - 11/06/2018)

Gói thầu: Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(14:36 - 01/06/2018)

Gói thầu: Mua sắm xe ôtô 16 chỗ

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(15:09 - 25/05/2018)

Gói thầu: Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu NTTC đợt 1 năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Địa chỉ: 607 Đường CMT8 - Phường 3 - Thành phố Tây...

(15:09 - 25/05/2018)

Gói thầu: Hình nhân hô hấp nhân tạo

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(14:15 - 10/04/2018)

Gói thầu: Thiết bị hệ thống Hội nghị truyền hình chuyên dụng

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(13:58 - 30/03/2018)

Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, boulon, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(13:45 - 30/03/2018)

Gói thầu: Mua sắm thiết bị hiển thị sự cố trên lưới điện trung áp

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

(16:48 - 19/03/2018)

Mua sắm ống nhựa uPVC các loại cho nhu cầu SXKD năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

TIN LIÊN QUAN

(10:04 - 13/03/2018)

Thông báo mời thầu

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(15:48 - 11/01/2018)

Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, boulon, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(16:03 - 26/12/2017)

Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, boulon, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(10:03 - 22/12/2017)

Gói thầu: Mua giấy in nhiệt để in BNTT bằng máy in Bluetooth

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(15:06 - 18/12/2017)

Gói thầu: Mua sắm ống nhựa uPVC các loại cho nhu cầu SXKD năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Địa chỉ: 607 Đường CMT8 - Phường 3 - Thành phố Tây...

(16:38 - 13/12/2017)

Gói thầu: Mua sắm đèn Led tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(08:43 - 08/12/2017)

Gói thầu: Mua giấy in nhiệt để in BNTT bằng máy in Bluetooth

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(16:18 - 04/12/2017)

Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...