Tin tức & hoạt động

Thông tin tuyển dụng

Tin mới new

(16:20 - 19/12/2022)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt 2/2022

(13:36 - 06/12/2022)

Kết quả kỳ thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022

(10:24 - 24/11/2021)

Danh sách mẫu biểu tuyển dụng