Tin hoạt động trong công ty

THÔNG BÁO

Tin mới new

(14:00 - 01/08/2023)

Về việc kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ năm 2023

THÔNG BÁO Về việc kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ năm 2023

(06:41 - 21/06/2023)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô số 2: Cáp điện phế liệu (CTRCNTT)- Vật tư thiết bị điện phế liệu đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Tây Ninh

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô số 2:...

(06:36 - 21/06/2023)

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô số 3: Trụ điện, phụ kiện phế liệu (CTRCNTT)- Vật tư thiết bị điện phế liệu đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Tây Ninh

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô số 3: Trụ...

(16:35 - 19/05/2023)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản “Lô số 1: Vật tư phế liệu có chứa chất thải nguy hại (Mã CTNH 17 03 05)- Vật tư thiết bị điện phế liệu đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Tây Ninh”

(16:35 - 19/05/2023)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản “Lô số 2: Cáp điện phế liệu (CTRCNTT)- Vật tư thiết bị điện phế liệu đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Tây Ninh”

(16:35 - 19/05/2023)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản “Lô số 3: Trụ điện, phụ kiện phế liệu (CTRCNTT)- Vật tư thiết bị điện phế liệu đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Tây Ninh”