Tin tức & hoạt động

Thông tin tuyển dụng

Đăng bởi PC Tây Ninh | 16:20 | 19/12/2022

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt 2/2022

 


TIN LIÊN QUAN

(16:20 - 19/12/2022)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt 2/2022

(13:36 - 06/12/2022)

Kết quả kỳ thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022