Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị thành phố tây ninh

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 508, đường CMT8, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0911) 748 952

Xem thêm

Điện lực thành phố tây ninh

Địa chỉ: Số 508, đường CMT8, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại : (0911) 748 952

Đơn vị TÂN BIÊN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 117, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3614 705

Xem thêm

Điện lực TÂN BIÊN

Địa chỉ: Số 117, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3614 705

Đơn vị trảng bàng

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng, KP. An Bình, Phường An Tịnh, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3899 720

Xem thêm

Điện lực trảng bàng

Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng, KP. An Bình, Phường An Tịnh, TX. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3899 720

Đơn vị HOÀ THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 3, Hẻm 18, đường Ngô Quyền, Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3648 738

Xem thêm

Điện lực HOÀ THÀNH

Địa chỉ: Số 3, Hẻm 18, đường Ngô Quyền, Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3648 738

Đơn vị GÒ dầu

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 11, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3522 703

Xem thêm

Điện lực GÒ dầu

Địa chỉ: Số 11, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3522 703

Đơn vị CHÂU THÀNH

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 117, đường Tua Hai Đồng Khởi, Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3878 379

Xem thêm

Điện lực CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Số 117, đường Tua Hai Đồng Khởi, Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3878 379

Đơn vị TÂN CHÂU

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 151, đường Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 8507 879

Xem thêm

Điện lực TÂN CHÂU

Địa chỉ: Số 151, đường Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 8507 879

Đơn vị dƯƠNG MINH CHÂU

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 323, đường 781, Ấp Tân Định, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3722 703

Xem thêm

Điện lực dƯƠNG MINH CHÂU

Địa chỉ: Số 323, đường 781, Ấp Tân Định, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3722 703

Đơn vị BẾN CẦU

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3761 708

Xem thêm

Điện lực BẾN CẦU

Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: (0276) 3761 708